Daisy Phone Wallpapers, Daisy Mobile Wallpapers - Papatya Telefon Duvar Kağıtları, Papatya Mobil Duvar Kağıtları

Daisy Phone Wallpapers, Daisy Mobile Wallpapers - Papatya Telefon Duvar Kağıtları, Papatya Mobil Duvar Kağıtları
It is a fragrant, annual herbaceous plant 20-50 cm tall, blooming between May and August. It is quite common on the roadsides, in empty areas. The leaves are segmented and hairless. The flowers are located at the ends of the branches as small heads (capitulum). The flowers in the middle of the heads are tube-shaped and yellow-colored hermaphrodites. There are 15-20 tongue-shaped, white female flowers on the margins.

Mayıs-Ağustos ayları arasında çiçek açan, 20-50 cm boyunda, kokulu, yıllık otsu bir bitkidir. Yol kenarlarında, boş alanlarda oldukça yaygındır. Yapraklar parçalı ve tüysüzdür. Çiçekler dalların uçlarında küçük başlı (kapitulum) olarak bulunur. Başların ortasındaki çiçekler tüp şeklinde ve sarı renkli hermafroditlerdir. Kenarlarda 15-20 dil şeklinde, beyaz dişi çiçekler vardır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar